Evenementen

Evenementen

Iedere gemeente organiseert evenementen. Belangrijke doelen zijn vaak het aantrekken van bezoekers en het binden van de bewoners. Dat hier kosten aan verbonden zijn spreekt voor zich, maar wat is het effect van deze uitgaven geweest? Was een evenement succesvol in het aantrekken van bezoekers, hoeveel mensen waren dat, waar komen ze vandaan en hoe lang zijn ze gebleven? En voor grote evenementen is veiligheid een uitermate belangrijk aandachtspunt. Mezuro informatie helpt u bij het beantwoorden van deze vragen!

Informatie die Mezuro kan leveren

  • Aantal (extra) bezoekers aan een evenement
  • Herkomst van de bezoekers
  • Verblijfstijd
  • Verloop aantal bezoekers per uur

Beschikbare rapportages
U heeft de keuze uit een tweetal rapportages die hieronder nader beschreven worden:

  1. Inzicht in Evenementen: een cijfermatige rapportage van de Mezuro informatie gecombineerd met data zoals social media. Deze rapportage is in samenwerking met Zicht op Data ontwikkeld.
  2. Analyse van Evenementen: een uitgebreide analyse van de Mezuro informatie uitgevoerd door een van onze adviserende partners. Behalve de cijfermatige kant wordt er in het rapport duiding gegeven, worden er vergelijkingen gemaakt en worden conclusies getrokken. Zo behoort bijvoorbeeld ook een uitgebreide economische analyse door de Mezuro informatie te combineren met de informatie uit bijvoorbeeld bestedingsenquêtes tot de mogelijkheden.

Belangrijkste voordelen
Met de Mezuro informatie, al dan niet in combinatie met andere databronnen, kunt u uw voorbereidingen treffen en beslissingen onderbouwen en behoeft u niet meer (alleen) te vertrouwen op intuïtie en gevoel omdat de concrete informatie ontbreekt.

  • Uitgebreid inzicht in het effect van een evenement, zonder kostbare maatregelen zoals het plaatsen van sensoren, camera’s e.d.
  • Ook voor evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden is de informatie beschikbaar. Hierdoor is een trendanalyse over de jaren heen mogelijk
  • Vergelijking met andere, soortgelijke evenementen, binnen- en buiten de eigen gemeenten behoort tot de mogelijkheden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een e-mailBel 0294 – 41 51 59

Evenementen cases