Missie

De missie van Mezuro

Mezuro heeft als doelstelling bewegend Nederland inzichtelijk te maken. Innovatie, marktleiderschap en maatschappelijke relevantie zijn daarbij kernwoorden. Privacy van mensen is het uitgangspunt.

De anonieme signalen die mobiele telefoons afgeven betekenen afzonderlijk niet veel, maar gezamenlijk kunnen ze worden gebruikt om een mobiliteitsbeeld van een stad, dorp of willekeurig welk ander gebied te schetsen. Mezuro ontsluit en verwerkt deze data om continu informatie te leveren die van grote waarde is voor uiteenlopende toepassingsgebieden als verkeer en vervoer, toerisme, evenementen, retail en ruimtelijke ordening.

“Mezuro is de marktleider in mobiliteitsmetingen”

Meer over mezuro

Privacy

Mezuro heeft geen beschikking over persoonsgegevens en heeft ook geen inzicht in mobiliteitsinformatie van individuele personen. Want hoewel kennis van mobiliteitspatronen van grote maatschappelijke waarde is, is dit, wat ons betreft, beslist niet waardevoller dan de bescherming van de privacy van het individu.

Techniek

Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. Daartoe worden maandelijks miljarden gegevens geanalyseerd en omgevormd naar bruikbare informatie.

Partners