Bezoekers

Bezoekers

De economische en sociale functie van een (binnen)stad, voorzieningencluster, gemeente of woonkern wordt voor een groot deel bepaald door bezoekers. Hoeveel bezoekers komen er en waar komen deze vandaan? Hoe lang blijven in de binnenstad? Hoe ontwikkelt het bezoekersbeeld zich door de tijd? Hoe doet mijn binnenstad het ten opzichte van andere binnensteden? Antwoorden op deze vragen zijn essentieel om goed beleid te kunnen voeren, te monitoren en gericht acties en maatregelen te kunnen inzetten. Mezuro informatie geeft antwoord op deze vragen!

Informatie die Mezuro kan leveren
Mezuro kan u, om een goed en helder beeld van uw gebied te krijgen, van de volgende informatie voorzien:

 • Aantal Nederlandse bezoekers van uw gebied.
 • Herkomst Nederlandse bezoekers naar gemeente en provincie.
 • Type bezoekers op basis van frequentie.
 • Op basis van het aantal bezoekers en hun herkomst wordt het primaire- en secundaire verzorgingsgebied van uw gebied in beeld gebracht.
 • Verblijfstijd.
 • Verloop van het aantal bezoekers over 24 uur.
 • Buitenlandse bezoekers. Per land wordt verhoudingsgewijs het ‘buitenlander bezoek’ in kaart gebracht.
 • Ranking: Hoe scoort uw stad ten opzichte van andere (door u te kiezen) steden

Beschikbare rapportages
Inzicht in Bezoekers. Gericht op het weergeven van de cijfers in samenwerking met Zicht op Data en BRO. Naast de cijfers geeft BRO een korte samenvatting met analyse en conclusies. Dit rapport is beschikbaar op basis van cijfers van 1 maand. Ook is een dashboard mogelijk voor analyses op basis van één of meerdere jaren. Analyse van Bezoekers: dit is inclusief een uitgebreide analyse op basis van de Mezuro Informatie uitgevoerd door een van onze partners.

Belangrijkste voordelen

 • Beslissingen en het maken van plannen worden genomen op basis van metingen en onderbouwingen en niet (alleen) op basis intuïtie en gevoel.
 • Zeer veel inzicht in de bezoekers van uw stad.
 • Informatie is 24/7/365 beschikbaar. Dit geeft in vergelijking met enquêtes en handmatige tellingen veel beter trends en fluctuaties weer gedurende een bepaalde periode.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een e-mailBel 0294 – 41 51 59

Bezoekers cases