Over
Mezuro

Mezuro is een data science bedrijf dat gespecialiseerd is in het toepassingsgericht gericht ontwikkelen van  verblijfs- en mobiliteitsinformatie uit anonieme netwerkdata van een mobiele telecom providers.

De door Mezuro ontwikkelde verblijfs- en mobiliteitsinformatie is voor heel Nederland, 24×7, elke dag van het jaar beschikbaar. Met het meten en analyseren van drukte en mobiliteitsstromen levert Mezuro een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van veiligheid, verkeer, milieu en infrastructuur.

Missie

Marktleider in mobiliteitsmeting

Mezuro heeft als doelstelling de mobiliteit in Nederland inzichtelijk te maken. Innovatie, marktleiderschap en maatschappelijke relevantie zijn daarbij kernwoorden. Privacy van mensen is het uitgangspunt.

Privacy

Respect voor mensen

Mezuro heeft geen beschikking over persoonsgegevens en heeft ook geen inzicht in mobiliteitsinformatie van individuele personen. Want hoewel kennis van mobiliteitspatronen van grote maatschappelijke waarde is, is dit, wat ons betreft, beslist niet waardevoller dan de bescherming van de privacy van het individu.

Techniek

Big data

Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. Daartoe worden maandelijks miljarden gegevens geanalyseerd en omgevormd naar bruikbare informatie.

Vacatures