Privacy

Privacy en mobiliteitsinformatie

Mezuro heeft geen beschikking over persoonsgegevens en heeft ook geen inzicht in mobiliteitsinformatie van individuele personen. De informatie die Mezuro verstrekt is volledig anoniem. Het anonimiseringsproces staat er borg voor dat nog directe noch indirecte herleiding naar personen mogelijk is. Het anonimiseringsproces is door TNO getoetst. Mezuro en de telecomprovider worden regelmatig geaudit.

“Respect voor mensen, respect voor privacy”

Hoe gaat Mezuro met privacy om?

Mezuro heeft zich tot doel gesteld om op basis van informatie uit mobiele telecommunicatienetwerken maatschappelijk waardevolle informatie over mobiliteit te ontsluiten. Mezuro doet dat op een wijze die privacy van mensen respecteert.

Waarom is privacy belangrijk voor Mezuro?

In de eerste plaats is privacy een grondrecht dat niet ter discussie staat. Privacy is voor onze opdrachtgevers (veelal overheid) ook van groot belang. Wij kunnen maatschappelijk waardevolle informatie ontsluiten zonder de privacy van mensen te schenden.

Beschikt Mezuro over persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect terug te leiden zijn tot een persoon. Mezuro beschikt niet over persoonsgegevens, krijgt daar geen inzage in of toegang toe en heeft ook geen persoonsgegevens nodig.

Mezuro krijgt van de telecommunicatie provider alleen geanonimiseerde mobiliteitsinformatie die niet tot een persoon terug te voeren is. De informatie bevat zelf geen identificerende gegevens (bijvoorbeeld IMEI of telefoonnummer) en bestaat alleen uit tellingen die zo geaggregeerd zijn, dat er geen bewegingen van een individu uit te herleiden zijn. Denk aan tellingen als: 10% van de berijders van de A12 komt uit de omgeving van Utrecht; 100.000 mensen bezochten de intocht van Sinterklaas in Roermond, etc.

Mag de telecomprovider hier aan meewerken?

De gegevens die de basis vormen voor de tellingen moet de telecomprovider op grond van wettelijke verplichtingen bewaren. Zij mag daar zelf alleen gebruik van maken met toestemming van de betrokkene of geanonimiseerd. Nu sprake is van volledig geanonimiseerde gegevens, is gebruik volkomen legaal.

Kan ik inzage in mijn gegevens vragen bij Mezuro?

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn bedrijven verplicht inzage te geven in persoonsgegevens. Mezuro heeft niet de beschikking over persoonsgegevens en hoeft derhalve juridisch niet aan de inzageverplichtingen te voldoen. Maar nog veel belangrijker is dat Mezuro geen gegevens heeft waaruit wij informatie over u kunnen afleiden. Zodra gegevens ontdaan zijn van direct identificerende informatie zoals SIM code of telefoonnummer, is directe identificatie van personen niet meer mogelijk en indirecte identificatie alleen mogelijk door middel van combinatie van bewegingspatronen met externe informatie.

Met de tellingen waar wij over beschikken is ook dat laatste niet mogelijk. Zelfs als u ons precies zou vertellen waar u op welk moment bent geweest, zouden wij u niet kunnen opzoeken in de ons beschikbare informatie

Hoe bereikt Mezuro zo'n hoge mate van privacy bescherming?

Heel eenvoudig. We krijgen geen persoonsgegevens van de telecommunicatieprovider en willen die ook niet hebben.

Houdt Mezuro zich bezig met locatie gebonden advertenties?

Nee, wij weten niet wie waar is geweest. Daardoor kunnen we adverteerders geen informatie verstrekken waardoor contact met u gezocht kan worden. Wij beschikken alleen over statistische informatie die niet tot een persoon te herleiden is.

Meer over Mezuro

Missie

Mezuro heeft als doelstelling de mobiliteit in Nederland inzichtelijk te maken. Innovatie, marktleiderschap en maatschappelijke relevantie zijn daarbij kernwoorden. Privacy van mensen is het uitgangspunt.

Techniek

Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. Daartoe worden maandelijks miljarden gegevens geanalyseerd en omgevormd naar bruikbare informatie.

Partners