Zijn dure meetlussen in de weg straks overbodig?

Op dit moment meet Rijkswaterstaat op vele snelwegen het aantal voertuigen met behulp van tellussen.

Mezuro meet het aantal mensen dat van de ene plaats (Herkomst) naar de andere plaats gaat (Bestemming). Voor elk Herkomst-Bestemmingspaar (HB-paar) wordt het totaal aantal reizen bepaald en uitgesplitst naar trein- en motorvoertuigreizen.

In een uitgebreide studie zijn de metingen van Rijkswaterstaat vergeleken met de metingen van Mezuro voor meer dan 70 wegdelen.

Gebleken is dat er een sterke correlatie tussen de Mezuro Informatie en die van Rijkswaterstaat, ook op uur niveau. Zie ook
meting verkeersstromen

Doordat Mezuro overal meet zijn nu ook tellingen beschikbaar van het aantal voertuigen voor (A en grotere N-) wegen die niet voorzien zijn van tellussen in de weg. Verder kunnen de herkomsten en bestemmingen van de reizigers gemeten worden waardoor een veel betere analyse gemaakt kan worden bij voorgenomen wegwerkzaamheden en bij verkeersanalyses.

 

Interesse of meer informatie:

contacteer John van der Kooij, Mezuro,

Stuur een e-mailBel 0294 – 41 51 59