Dagelijks rijden 200.000 reizigers over de Hollandse Brug (Juli 2014). Hiervan gaat 32% met de trein en 68% met de auto. Per vervoerswijze maken wij inzichtelijk waar men vandaan komt, naartoe gaat, hoe vaak men reist en welke route men neemt.

  • Hoe werkt het infrastructurele netwerk binnen uw provincie?
  • Hoeveel bezoekers reizen er tussen de grote steden?
  • Per trein per auto? Is dit logisch gezien de trein-frequentie en reistijden tussen de herkomsten en bestemmingen?
  • Welke route nemen automobilisten? Maken ze gebruik van de door u aangelegde weg?

Optimaliseer met deze inzichten uw beleid op het gebied van mobiliteitsmanagement (spitsmijden, DVM, etc.), infrastructurele investeringen en openbaar vervoer en monitor de effecten van uw beleid. Zo kunt u ervoor zorgen dat de maatregelen in uw provincie werken.